Teenused

Teenustena korraldame seminare ja erialaseid koolitusi, konsulteerime era- ja juriidilisi isikuid, ehitame katlamaju ja küttesüsteeme, pakume objektidele (era- ja korrusmajad) hooldusteenust.