Korteriühistutele

Hooldame ja ehitame soojussõlmesid ja küttesüsteeme, sealhulgas teostame küttesüsteemi vee analüüse, kuiv- ja märgmootoriga pumpade hooldust ja diagnostikat, kütteautomaatikate hooldust ja seadistamist, küttesüsteemide deaereerimist (hapniku eraldamine küttesüsteemist) vaakumutoru põhimõttel, paisupaakide- ja rõhuhoidesüsteemide paigaldust, müüki, hooldust. Tasakaalustame kütte- ja veesüsteeme. Viime läbi soojustehnikaalaseid koolitusi ja seminare. Koostame kütteprojekte ja tasuvusarvutusi.

 

Hapniku eraldamine küttesüsteemist. Vaata täpsemalt.

 


Sõltumatu soojuse reguleerimine ühetoru-küttesüsteemi korral
Kogu Ida-Euroopas on viimase 50 aasta pärandina ehitatud korruselamute küttesüsteeme ühetorusüsteemidena. Tihti on taolised küttesüsteemid tasakaalustamata ja enamlevinud on olukord, kus maja keskosas hoiavad inimesed aknaid lahti liigse soojuse tõttu ja maja otstes on inimesed külmas, kuna soojust lihtsalt ei jagu sinna.
Oventropil on pakkuda lahendused sellistele olukordadele! Täpsemat aimu, millest jutt käib, saate lugeda alljärgnevast artiklist:
Täna on ülimalt aktuaalne korruselamute renoveerimise programm, mille eesmärk on suurendada energiakasutuse tõhusust korterites, vähendada ruumide kütmise kulusid ning aidata selliste majade korteriomanikel ja eriti väikese sissetulekuga peredel maju kaasajastada. Üks energiasäästu võimaldav abinõu on soojuse sõltumatu reguleerimine, parimal juhul koos individuaalse küttekulude arvestusega. Nagu näitab praktika, võib selle tulemusel säästa koguni 30% energiat. Enamikus massehituse korras püstitatud korruselamutes on ühetoru-küttesüsteem. Ühetorusüsteemi juurutades püüti saavutada eelkõige materjali kokkuhoidu, sest võrreldes kahetorusüsteemiga on selle paigaldamiseks vaja vähem torusid ja torustikudetaile ning ka paigaldamisprotsess on palju lihtsam. Ja ehkki ühetorusüsteemidel on kolmesuuna reguleerventiilid, ei ole neid süsteeme praktiliselt võimalik reguleerida (nupud on ära võetud, puuduvad piirikud, tagasivoolutorud on mustust täis, ventiili sulgur on kinni kiilunud jms).
Nõuandeid renoveerimiseks ning seadmete valikuks leiad SIIT
 
 
 

vasakpoolse ühe