Eraisikutele

Anname nõu erinevates soojustehnilistes küsimustes, teostame erinevate soojussõlmede ja katlamajade diagnostikat, ehitame ja hooldame küttesüsteeme, soojussõlmesid ja katlamaju, teeme teostusjooniseid, kütte -ja veeprojekte, tasuvusarvutusi.