Deaeraator

Reflex deaereerimissüsteemid (hapniku eraldamine küttesüsteemist) suurematesse küttesüsteemidesse (nt. korrusmajad, büroohooned jne.) tagamaks süsteemide efektiivsemat ja probleemidevabamat tööd.

Vaakumdeaeraatori tööpõhimõte- küttesüsteemi vesi imetakse vaakumi mõjul vaakumtorusse, tulemusena eralduvad vaakumtoru otsas olevast õhueraldajast küttesüsteemi vees olevad gaasid (lämmastik ja hapnik).

Deaeraatori komplektis olev pump pumpab hapnikuvaese vee tagasi küttesüsteemi, kus hapnikuvaene vesi seob omakorda hapnikurikast vett.

Sellie tsükkel kordub kas 48 või 72 tundi, sõltuvalt süsteemi veemahust.

Vaata videost all.

 

 

Samuti pakume Eestis mobiilse vaakumdeaeraatori teenust, millega on võimalik muuta küttesüsteem hapnikuvaeseks 48 tunniga. Teenuse maksumus alates 200 eur+km.